Friday, 30 July 2010

NHÂN DỊP HỘI NGHỊ G7 +1, TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA CÓ MỘT VÀI LỜI NHẬN XÉT VỀ VIỆT NAM.


e
c

r
http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528104237130.jpg?lb_____Deu5YyINj

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528104255530.jpg?lb_____DyPyBA6HN

Chiếc xe đắt nhất Việt Nam

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528104304101.jpg?lb_____DjKxLeU1J

Dân chơi Việt Nam

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528104312256.jpg?lb_____De4r1nu3B

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528104319842.jpg?lb_____DrrGnmQOB

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528104329918.jpg?lb_____DgZHuJsiU

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528104340312.jpg?lb_____D8h20M7bE

Cầu XẺO BƯỚM thì ở KGG rùi. Không biết RẠCH CHIM ở đâu nhỉ?

PHẦN II: SLOGAN ÐỘC

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105010301.jpg?lb_____DnmxLbUYz

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105018607.jpg?lb_____D0vSKPozj

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105025978.jpg?lb_____DeDAuV.mg

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105032734.jpg?lb_____DihClR26v

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105040695.jpg?lb_____DTCHsQS8w

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528104351628.jpg?lb_____D.PU5Ffu4

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105047310.jpg?lb_____DrVtYqWpo

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105056282.jpg?lb_____DtIOi1qS_

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105104307.jpg?lb_____Dlrk4BScR

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105113354.jpg?lb_____DFJS6aaPt

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105121120.jpg?lb_____DxIoTpAo2

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105208755.jpg?lb_____Dra5BMuVg

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105215358.jpg?lb_____DOPFmfwXX

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105222787.jpg?lb_____Dbl1PjQ.o

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105230815.jpg?lb_____DEKezXWL3

NHÂN DỊP HỘI NGHỊ G7 +1, TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA CÓ MỘT VÀI LỜI NHẬN XÉT VỀ VIỆT NAM.

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CHvKmJCdHhuZetViskoEwORrYhc88PM-_7/blog/ap_20100528105242310.jpg?lb_____DymnfEfC2


source

xem choi

Friday, July 30, 2010 9:59 PM
From:
5 điều kiện cần trước khi có vợ đẹp !

1. Có nhà riêng :

2. Nhà vệ sinh phải riêng biệt và thoáng mát :

3. Có xe riêng :

4. đẹp trai

5. Có công việc và thu nhập ổn địnhsource

Cuoi cho cuoc doi them vui

Saturday, August 14, 2010 8:39 PM
From:

No comments:

Post a Comment