Wednesday, 16 January 2013

Chia buồnDuong Minh Cuong chân thành chia buồn sâu sắc cùng Thanh Le Cong và gia đình bạn. Vì hoàn cảnh xa xuôi mình không thể viếng được mong bạn thông cảm!

Cảm ơn Truong Van Tam đã báo tin!
 — với Truong Van Tam và 2 người khác.
Thích · 
  • Lop B Qhqn Be chan thanh chia buon cung gia dinh ban Thanh, minh cung nho ban Nguyen va A Tuan vieng gium lop. Than men.
No comments:

Post a Comment