Saturday, 24 December 2011

Thuong Hai Nguyen


Làm việc tại HTT GROUPTừng học tại DH Bach Khoa TPHCMSống tại Ho Chi Minh City, VietnamĐến từ Quy Nhon

Việc làm và Học vấn

Nơi làm

Đại học

Trường Trung học

Thông Tin Cơ Bản

Giới TínhNam

No comments:

Post a Comment